Reumatroppiryhmä

Reumatroppi tyhmä kokoontui kevätkaudella 10 kertaa.

REUMATROPPI II jo aikaisemmin ryhmässä mukana olleille jatkuu syyskaudella
keskiviikkoisin 12.10., 26.10., 9.11. ja 23.11 klo 14.00