Aikuisten keskustelu/vertaistukiryhmä

Harvinaisten ja nuorten aikuisten reumasairauksien vertaistukiryhmä
Kokoontuu torstaisin 5.9., 3.10., 7.11. ja 5.12. klo 18.00
Tervetuloa mukaan mitä tahansa tules- ja reumasairautta sairastava aikuinen.
Tule mukaan keskustelemaan mieltäsi painavista asioista. Ryhmässä
perusmenetelmänä on vapaa, luottamuksellinen keskustelu.
Yhteyshenkilöt Harvinaiset Taina Kohvakka email taina.kohvakka@gmail.com
ja Tarja Räihä email. tarjaraiha@hotmail.fi tai puh. 040 412 9120
Nuoret aikuiset yhteyshenkilö Satu Selin satu.selin@suomi24.fi

Vertaistuki on vastavuoroista kokemusten vaihtoa, jossa samankaltaisia asioita elämässään läpikäyneet ihmiset tukevat toinen toisiaan. ​
Vertaiset voivat olla myös prosesseissaan eri vaiheissa, jolloin omaan tilanteeseen saa uutta perspektiiviä. Vertaistukisuhteessa voidaan olla samaan aikaan sekä tuen antajan että saajan roolissa.
Vertaistuen kautta osallistujat saavat omaan tilanteeseensa liittyvää tietoa ja käytännön vinkkejä, jotka auttavat selviytymään paremmin arjessa. Vertaistukitoiminnan kautta saadaan sisältöä elämään, yhdessä tekemistä ja ystäviä.

Vertaistukiryhmiin ei tarvitse ilmoittautua. Voit käydä ryhmässä silloin, kun se on sinulle mahdollista.​