Aikuisten keskustelu/vertaistukiryhmä

Myöhäisnuorten ja nuorten aikuisten vertaistukiryhmä 
kokoontuu ma 16.9.,  21.10. ja 18.11. klo 18.00.
Tervetuloa mukaan mitä tahansa tules- ja reumasairautta sairastava n. 20 – 50 vuotias aikuinen. Tule mukaan keskustelemaan mieltäsi painavista asioista. Ryhmässä perusmenetelmänä on vapaa, luottamuksellinen keskustelu. Ryhmäläiset miettivät yhdessä minkälaista toimintaa he haluavat jatkossa, toiveita otetaan vastaan! Yhteyshenkilö Satu Selin email. satu.selin@suomi24.fi

Vertaistuki on vastavuoroista kokemusten vaihtoa, jossa samankaltaisia asioita elämässään läpikäyneet ihmiset tukevat toinen toisiaan. ​
Vertaiset voivat olla myös prosesseissaan eri vaiheissa, jolloin omaan tilanteeseen saa uutta perspektiiviä. Vertaistukisuhteessa voidaan olla samaan aikaan sekä tuen antajan että saajan roolissa.
Vertaistuen kautta osallistujat saavat omaan tilanteeseensa liittyvää tietoa ja käytännön vinkkejä, jotka auttavat selviytymään paremmin arjessa. Vertaistukitoiminnan kautta saadaan sisältöä elämään, yhdessä tekemistä ja ystäviä.

Vertaistukiryhmiin ei tarvitse ilmoittautua. Voit käydä ryhmässä silloin, kun se on sinulle mahdollista.​