JÄSENTIEDOTTEITA

Vuoden 2019 sote-kuulumisia

Mitä vuosi 2019 tuo tullessaan pitkäaikaissairaille? Iloisin uutinen on se, että vuotuinen lääkekatto laskee 572 euroon.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Kela ovat julkaisseet tiedot vuoden 2019 muutoksista.Iloisin yksittäinen uutinen on vuotuisen lääkekaton aleneminen 572 euroon, yli 30 euroa viimevuotista pienemmäksi. Lääkekatto tarkoittaa summaa, jonka sairastava vuodessa itse maksaa korvattavista reseptilääkkeistään. Katon täytyttyä sairastava maksaa yksittäisestä lääkkeestä enää 2,50 euroa. Muilta osin lääkekorvausprosentit ja vuotuinen 50 euron alkuomavastuu säilyvät entisellään.

Reumaliitto ja monet muut potilasjärjestöt ovat vaatineet lääkekaton alentamista, jaksottamista ja yhdistämistä muihin maksukattoihin jo pitkään. Nyt tehty alentaminen on askel parempaan suuntaan, mutta jatkamme edelleen työtä sairastamisen kustannusten vähentämiseksi. 

Suurin osa Kelan maksamista etuuksista pysyy saman suuruisina kuin viime vuonna. Poikkeuksia tosin on. Esimerkiksi vanhempainpäivä-, sairauspäivä-, erityishoito- ja kuntoutusrahan vähimmäismääriä korotetaan. Lisäksi nousevat takuueläkkeen täysi määrä, eläketuki, nuoren kuntoutusraha ja ammatillisen kuntoutuksen vähimmäismääräinen päiväraha. Korotukset ovat 0,37-3,22 e/arkipäivä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen enimmäismäärät pysyvät viimevuotisella tasolla. Terveydenhuollon vuotuinen maksukatto on yhä 683 euroa. Myös Kelan matkakorvaukset pysyvät entisellä tasolla. Omavastuu yhdensuuntaisesta matkasta on 25 euroa ja vuotuinen matkakatto 300 euroa.

Osassa Suomea jo käytössä oleva päivystysapu laajenee vuoden aikana koko maahan. Päivystysavun valtakunnallinen numero on 116 117. Numeroon kannattaa soittaa ennen päivystykseen lähtöä. Päivystysavussa terveydenhuollon ammattilaiset auttavat ja tekevät puhelimitse arvion päivystyksellisen tai kiireellisen hoidon tarpeesta. Päivystysavusta saa myös yleisempää sosiaali- ja terveydenhuollon neuvontaa. Myös netissä olevasta Päivystystalosta voi etsiä apua äkillisiin terveysongelmiin, neuvoja itsehoitoon sekä ohjausta päivystyspalveluihin hakeutumiseen. Hätätilanteessa soitetaan edelleen numeroon 112.

Tätä tekstiä kirjoittaessani eduskunnassa on käsittelyssä useita mielenkiintoisia uudistuksia. Tärkein on tietysti sote-uudistus, jonka kohtaloa odotamme jännityksellä. Käsittelyssä on myös laki ilman reseptiä ostettavien lääkkeiden hintakilpailun lisäämisestä sekä esitys Kanta-palveluiden laajentamisesta koskemaan terveystietojen lisäksi sosiaalihuollon asiakastietoja ja henkilöiden itse tuottamia hyvinvointitietoja.

 

Tarkempaa tietoa yllä kerrotuista saat Reumaliiton, Kelan ja sosiaali- ja terveysministeriön nettisivuilta. Muistathan, että Reumaliiton Sosiaaliturvan Suunnistuskartasta saat apua eri tukien löytymiseen.

Toivon kaikille rutkasti hyvinvointia kuluvalle vuodelle!

Miranna Seppälä-Saukkonen
sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija
Suomen Reumaliitto

 

Hyvää alkanutta uutta vuotta 2019!
Yhdistyksen toiminta alkaa viikolla 2 (7.1.)
Jäsenmaksu ja Päre jäsentiedote postitettu.

Muistathan käyttää maksaessasi viitettä. Ilman viitettä maksetut jäsenmaksut eivät
kirjaudu jäsenrekisteriin. Jäsenmaksun voi edelleen maksaa myös käteismaksuna
yhdistyksen toimistolle.
Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Helpotusta sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuihin 4.5.2017

Lain mukaan asiakasmaksuihin on mahdollista saada huojennusta tai vapautus. Kunta voi kohtuullistaa tai jättää perimättä asiakasmaksuja, mikäli ne vaarantavat henkilön tai hänen perheensä toimeentulon. Pitkäaikaissairaat ja vammaiset ihmiset ovat riippuvaisia sosiaali- ja terveyspalveluista. Palveluntarve voi vaihdella yksittäisistä hoitajakäynneistä pitkiin sairaalajaksoihin. Jokaisesta käynnistä ja sairaalajaksosta kertyy asiakasmaksuja. Maksut kiristävät monen pienituloisen pitkäaikaissairaan ja vammaisen ihmisen kukkaroa, ja joskus rahat eivät yksinkertaisesti riitä. Silloin on tärkeää muistaa, että asiakasmaksuihin voi saada asiakasmaksulain (734/1992) mukaisesti huojennusta tai jopa vapautuksen.

Asiakasmaksulain 11 pykälän mukaisesti kunnan on alennettava tai jätettävä perimättä sosiaalihuollon maksu ja maksukyvyn mukaan määräytyvä terveydenhuollon maksu, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisestä elatusvelvollisuudesta huolehtimisen.

Asiakasmaksuista säädetään laissa
Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään asiakasmaksulaissa. Kunta voi päättää ottaa käyttöön laissa määriteltyä enimmäismaksua pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta. Kunta ei kuitenkaan saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua. Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittain maksukatto, johon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi. Vuonna 2016–2017 maksukatto on 691 euroa. Maksukaton täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei peritä maksukaton piiriin kuuluvista palveluista lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon ns. ylläpitomaksua.

Asiakasmaksulain 11 pykälän mukaisesti kunnan on alennettava tai jätettävä perimättä sosiaalihuollon maksu ja maksukyvyn mukaan määräytyvä terveydenhuollon maksu, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisestä elatusvelvollisuudesta huolehtimisen. Usein tämä lain kohta unohtuu, sillä asiakasmaksujen kohtuullistamiseen ei ole selkeitä toimintaohjeita. On kuitenkin tärkeää muistaa, että asiakasmaksuista johtuvaan ahdinkoon on olemassa tällainen helpotus.

Näin haet huojennusta asiakasmaksuun:

 • Jos olet tyytymätön maksun määräytymiseen, voit hakea maksuun oikaisua palvelusta vastaavalta toimielimeltä. Ohjeet maksupäätöksen oikaisemisesta on annettava tiedoksi esimerkiksi laskussa.
   
 • Kysy palveluntuottajalta ohjeita asiakasmaksun huojennukseen heti käyttäessäsi sosiaali- tai terveyspalvelua.
   
 • Voit ottaa myös yhteyttä oman kuntasi potilas- tai sosiaaliasiamieheen, jotka neuvovat asiakasmaksujen huojennuksen hakemisessa.
   
 • Voit saada sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuihin myös toimeentulotukea. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ovat kuitenkin ensisijaisia vaihtoehtoja.
   
 • Älä jätä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksua maksamatta, mikäli et ole saanut huojennusta tai vapautusta maksusta. Asiakasmaksun maksamatta jättämisestä voidaan periä viivästyskorkoa ja se voidaan ulosottaa ilman oikeuden päätöstä.
   

Noora Marjeta, Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntijaharjoittelija, puh. 044 550 3450, noora.marjeta(at)reumaliitto.fi

Reuman kanssa sivusto 

Jäsenille ja yhdistyksille suunnattu yhteisösivu, jossa voi

 • löytää/ ilmoittaa tapahtumia
 • kirjoittaa keskustelupalstoille
 • jakaa kuvia, videoita, äänitiedostoja, suoratoistoa
 • perustaa ryhmiä
 • kirjoittaa blogia
 • löytää vertaisia
 • luoda kontakteja / verkostoitua
  Käy tutustumassa reumankanssa.fi

Reumasairauksissa ravitsemukseen on kiinnitettävä huomiota. Monipuolinen ruokavalio on tärkeä osa reumasairauksien itsehoitoa ja oikeaa ravitsemusta kannattaa opetella.

Reumaliiton sivuille on koottu runsas tietopaketti, käy tutustumassa LINKKI