JÄSENTIEDOTTEITA

Hyvää alkanutta uutta vuotta 2019!
Yhdistyksen toiminta alkaa viikolla 2 (7.1.)
Jäsenmaksu ja Päre jäsentiedote postitettu.

Muistathan käyttää maksaessasi viitettä. Ilman viitettä maksetut jäsenmaksut eivät
kirjaudu jäsenrekisteriin. Jäsenmaksun voi edelleen maksaa myös käteismaksuna
yhdistyksen toimistolle.
Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Helpotusta sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuihin 4.5.2017

Lain mukaan asiakasmaksuihin on mahdollista saada huojennusta tai vapautus. Kunta voi kohtuullistaa tai jättää perimättä asiakasmaksuja, mikäli ne vaarantavat henkilön tai hänen perheensä toimeentulon. Pitkäaikaissairaat ja vammaiset ihmiset ovat riippuvaisia sosiaali- ja terveyspalveluista. Palveluntarve voi vaihdella yksittäisistä hoitajakäynneistä pitkiin sairaalajaksoihin. Jokaisesta käynnistä ja sairaalajaksosta kertyy asiakasmaksuja. Maksut kiristävät monen pienituloisen pitkäaikaissairaan ja vammaisen ihmisen kukkaroa, ja joskus rahat eivät yksinkertaisesti riitä. Silloin on tärkeää muistaa, että asiakasmaksuihin voi saada asiakasmaksulain (734/1992) mukaisesti huojennusta tai jopa vapautuksen.

Asiakasmaksulain 11 pykälän mukaisesti kunnan on alennettava tai jätettävä perimättä sosiaalihuollon maksu ja maksukyvyn mukaan määräytyvä terveydenhuollon maksu, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisestä elatusvelvollisuudesta huolehtimisen.

Asiakasmaksuista säädetään laissa
Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään asiakasmaksulaissa. Kunta voi päättää ottaa käyttöön laissa määriteltyä enimmäismaksua pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta. Kunta ei kuitenkaan saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua. Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittain maksukatto, johon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi. Vuonna 2016–2017 maksukatto on 691 euroa. Maksukaton täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei peritä maksukaton piiriin kuuluvista palveluista lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon ns. ylläpitomaksua.

Asiakasmaksulain 11 pykälän mukaisesti kunnan on alennettava tai jätettävä perimättä sosiaalihuollon maksu ja maksukyvyn mukaan määräytyvä terveydenhuollon maksu, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisestä elatusvelvollisuudesta huolehtimisen. Usein tämä lain kohta unohtuu, sillä asiakasmaksujen kohtuullistamiseen ei ole selkeitä toimintaohjeita. On kuitenkin tärkeää muistaa, että asiakasmaksuista johtuvaan ahdinkoon on olemassa tällainen helpotus.

Näin haet huojennusta asiakasmaksuun:

 • Jos olet tyytymätön maksun määräytymiseen, voit hakea maksuun oikaisua palvelusta vastaavalta toimielimeltä. Ohjeet maksupäätöksen oikaisemisesta on annettava tiedoksi esimerkiksi laskussa.
   
 • Kysy palveluntuottajalta ohjeita asiakasmaksun huojennukseen heti käyttäessäsi sosiaali- tai terveyspalvelua.
   
 • Voit ottaa myös yhteyttä oman kuntasi potilas- tai sosiaaliasiamieheen, jotka neuvovat asiakasmaksujen huojennuksen hakemisessa.
   
 • Voit saada sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuihin myös toimeentulotukea. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ovat kuitenkin ensisijaisia vaihtoehtoja.
   
 • Älä jätä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksua maksamatta, mikäli et ole saanut huojennusta tai vapautusta maksusta. Asiakasmaksun maksamatta jättämisestä voidaan periä viivästyskorkoa ja se voidaan ulosottaa ilman oikeuden päätöstä.
   

Noora Marjeta, Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntijaharjoittelija, puh. 044 550 3450, noora.marjeta(at)reumaliitto.fi

Reuman kanssa sivusto 

Jäsenille ja yhdistyksille suunnattu yhteisösivu, jossa voi

 • löytää/ ilmoittaa tapahtumia
 • kirjoittaa keskustelupalstoille
 • jakaa kuvia, videoita, äänitiedostoja, suoratoistoa
 • perustaa ryhmiä
 • kirjoittaa blogia
 • löytää vertaisia
 • luoda kontakteja / verkostoitua
  Käy tutustumassa reumankanssa.fi

Reumasairauksissa ravitsemukseen on kiinnitettävä huomiota. Monipuolinen ruokavalio on tärkeä osa reumasairauksien itsehoitoa ja oikeaa ravitsemusta kannattaa opetella.

Reumaliiton sivuille on koottu runsas tietopaketti, käy tutustumassa LINKKI

Kovasti huolta aiheuttanut reumalääkärin vastaanoton mahdollinen lakkauttaminen on nyt ratkennut.
Reumalääkäri Matti Laitinen jatkaa edelleen reumapotilaiden vastaanottoa Lahden pääterveysasemalla sekä Lahden kaupunginsairaalassa.
Ajat tilataan edelleen reumahoitajien kautta. Lisätietoja