Tiedotteita

Asiakasmaksut nousevat vuoden 2014 alusta

STM tiedottaa: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista perittävän vuosimaksun enimmäismäärä nousee 27,50 eurosta 29,30 euroon. Terveydenhoitomaksujen maksukatto nousee kansaneläkeindeksin mukaisesti 636 eurosta 679 euroon kalenterivuotta kohti.
Lisätietoja