PÄRE LEHDEN PÄÄKIRJOITUS

Hyvät Lahden Reumayhdistyksen jäsenet ja reumaystävät

Vuosi 2022 on yhdistyksemme 75-vuotisjuhlavuosi. Luvassa ei ole mitään erikoista juhlatilaisuutta, vaan juhlistetaan sitä erilaisilla tapahtumilla pitkin vuotta.
Toimintakalenteri on tehty normaaliolosuhteissa toimivaksi. On kuitenkin elettävä pandemian ja viranomaisten määräysten mukaan.
Peruutuksia ja muutoksia varmasti tulee hyvinkin nopealla aikataululla. On huomioitava myös se, että toimiston aukioloaikoihin voi tulla muutoksia. Ajan tasalla olevat tiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta. Aina voi soittaa ja kysyä toimistosta, minulta ja Ullalta.

Päre 2/21 ilmestyi elokuun alussa, siihen laitettiin reumalääkärin ja hoitajien yhteystiedot sellaisena kun ne sähköpostilla saatiin Harjun terveydestä.
Pian alkoi tulla jäseniltä vihaisia yhteydenottoja, kun reumalääkäriä ei Harjun terveydestä enää löytynytkään.
Asiaa lähdettiin heti selvittämään ja vastaus saatiin: Reumalääkäriä ei ole töissä enää Harjun terveydessä. Jatkossa noudatetaan valtakunnallista käypähoitosuositusta reumapotilaiden hoidossa, jonka mukaan myös erikoissairaanhoidon lähetteet ja seuranta toteutuvat. Toivoisin, että kertoisitte minkälaisia kokemuksia teillä on hoidon ja seurannan toteutumisesta. Esim. nivelpistokset ym. Voitte soittaa, laittaa sähköpostia tai varata ajan keskustelutuokioon kahvikupposen ääressä. Yhdessä voidaan asioihin vaikuttaa.

Isot lämpimät kiitokset yhdistystä monilla eri tavoilla tukeneille. Muistetaan, että pienistä puroista muodostuu suuri virta. Ilman teidän tukeanne, toiminta näissä koronan kurittamissa olosuhteissa olisi lähes mahdotonta.

Pysytään terveenä ja pidetään toisistamme huolta, ettei kenenkään tarvitse olla yksin. Otetaan puhelin useammin käteen, soitetaan ystävälle, kaverille ja kysytään mitä hänelle kuuluu.
Hyvää alkanutta vuotta ja toivotaan siitä niin toiminnallista, kun se näissä poikkeusolosuhteissa on mahdollista.

Lämpimin terveisin

Helena Lindstedt
puheenjohtaja
Lahden Reumayhdistys ry

Puheenjohtajan iltapäiväkahvit kuukauden 1. maanantai klo 14.00, tai erikseen sovittuna aikana yhdistyksen tiloissa. Tervetuloa keskustelemaan mieltäsi askarruttavista asioista. Varaa aika etukäteen henkilökohtaiseen juttutuokioon p. 040 742 9302